Makaleler » IMMUTIME - MUCİZE KARIŞIM İÇİNDEKİLER » Kore Kırmızı Panax Ginseng

 
 
resimKonu
 
Kırmızı Ginseng; Uzakdoğunun harika hayat iksiri adıyla anılan ve 6 senede gelişen, yanlız Güney Kore Devleti tekelinde üretilen ve bütün dünyaya ihraç edilen üstün hücre yapıcı bir bitki özüdür. Araliaceae familyasındandır, yabani olarak
 


 

ORJİNAL 6 YILLIK GÜNEY KORE DEVLETİ BAKANLIK ONAYLI 
KORE KIRMIZI PANAX GİNSENG

www.korekirmiziginseng.com

Kore Kırmızı Panax Ginseng nedir ?
Ginseng nedir ?
Kırmızı Panax Ginseng ile Ginseng arasındaki farklılıklar nelerdir ?
Kırmızı Panax Ginseng nasıl yetişir ?
Dünyada Kırmızı Panax Ginseng'inin kullanılması ?
Dünya Bilimadamları ve Kırmızı Panax Ginseng ?
Kırmızı Panax Ginseng saponinlerinin çeşitli farmakolojik aktivitileri ?
Kore Kırmızı Panax Ginseng'in faydaları nelerdir ?
Bakanlık onaylı Orjinal Kore Kırmızı Panax Ginseng Tahta Kutu ?
*** En önemli unsur Kore Kırmızı Panax Ginseng'inin hakiki olması ***

 

KORE KIRMIZI PANAX GİNSENG NEDİR   :


Kırmızı Ginseng; Uzakdoğunun harika hayat iksiri adıyla anılan ve 6 senede gelişen, yanlız Güney Kore Devleti tekelinde üretilen ve bütün dünyaya ihraç edilen üstün hücre yapıcı bir bitki özüdür. Araliaceae familyasındandır, yabani olarak yüksek dağların eteklerinde yetişir ve koyu kırmızı meyva salkımları veren bitkinin insan figürüne benzetilen kökleri; esas şifa olan kısımlarıdır. Kırmızı Ginseng yaklaşık 2000 yıldan bu yana Çin, Kore ve Japonya'da kullanılmakta ve olağanüstü etkileri sayesinde Uzakdoğu'nun en çok fayda veren bitkisi olmuş ve son yıllarda kullanım alanı bütün dünyaya yayılmıştır.

Kırmızı Ginseng'in yetiştirme, işleme, preperat haline getirme ve dünya pazarlarına satışı Kore Resmi Tekel İdaresi'nce yapılmaktadır. Böylesine değerli bir bitkiye Kore Devleti'nce sahip çıkılmasının nedeni; hatalı üretimlerin olmaması, bitkinin tam gelişmeden erken toplanması, taklit edilip kalitesinin bozulmaması içindir. Üretiminin her aşaması Devlet gözetiminde olan, Kore Ginseng Uzmanlarının sabır, bilgi ve ihtisas alanları içerisinde yetişen bu üstün ve eşsiz Bitkiye; Bu yüzden Kore Resmi Tekel İdaresi önce RED GİNSENG (Kırmızı Ginseng) adını vermiş, sonra da KOREAN RED GİNSENG (Kore Kırmızı Ginseng) patentini vererek hakiki Ginsengi diğer ginsenglerden ayırmıştır. 


GiNSENG NEDİR   :Ginseng; Kırmızı Ginseng gibi 6 senede gelişmeyen, 4 veya 5 senede gelişen devlet kontrolünde değil de özel firmalar tarafından üretilen Ginseng'dir. Son yıllarda birçok devlet tarafından üretimi yapılmakta ve adları da ülke adları başına konarak ayırt edilmektedirler, Amerika Ginsengi, Sibirya Ginsengi, Alman Ginsengi, İsviçre Ginsengi vs...Ancak hiçbir ülkenin üretmiş olduğu Ginseng türü, hakiki Kore ürünü Kırmızı Ginseng'in vermiş olduğu faydalara ulaşamamışlardır.

KIRMIZI PANAX GİNSENG İLE GİNSENG ARASINDAKİ FARKLILIKLAR   :

 
Klasman Kırmızı PANAX Ginseng Ginseng
Hammadde
Kore Hükümetinin Resmi Tekel İdaresinin seçtiği özel bölgelerde ekilip, yetiştirilmiş ve idarenin sıkı kontrolü sonucu seçilmiş, yanlızca 6 yıllık, süper yüksek kalite kırmızı ginseng kökleridir.
 
4-5 yıllık ginseng kökleridir
İşletme Sistemi (Proses)
Yıkama, Buğulama (istimleme), kurutma
 
Yıkama, kabuğunu soyma, kurutma
Renk
Kırmızı
 
Süt rengi Beyaz
Pazarlama
Resmi Tekel İdaresi
 
Özel firmalar
Ekim Bölgeleri
Resmi Tekel İdaresinin seçtiği bölgelerde
 
Kısıtlamasız her yerde
Programlanmış Ekim Alanları
Kırmızı Ginseng üreticilerinin tatbikatları bazında Hükümetçe seçilir
 
Üreticilerce
Ekim ve Yetiştirme metodu
Birim alana ekilecek kırmızı ginseng nebatı sayısı, Hükümetçe sabit kılınarak tesbit edilir
 
Birim alana ekilecek ginseng sayısı özel firmadan firmaya değişir
Hasat ve mahsul alımı
Kırmızı Ginseng hasatı ve mahsulü, yanlızca hükümet onayı ile kaldırılabilir
 
Hasatı özel firmalar kaldırır
Ham Ginseng
Ham kırmızı ginseng sadece Kore hükümetine teslim edilebilir. Özel firmalara satılamaz 
 
Serbeste dağıtım ve satışı mümkündür, fakat satım yeri sınırlıdır.


KORE KIRMIZI PANAX GİNSENG NASIL YETİŞİR   :

 

Uygun koşullarda uzun süre dinlendirilen toprağa ekiminden sonra dikkatli ve sabırlı bir bakımla yavaş yavaş gelişen Ginseng en erken 6 yıl içinde toplanabilecek büyüklüğe erişir. Aslında iyi bir ürün elde etmek için 5-6 yıllık bir büyüme sürecini tamamlaması gerekir ki bu takdirde tam gelişmiş bitkidir ve Kırmızı Ginseng adıyla adlandırılır.Ayrıca Kore'de 100 hatta 400 yıllık olduğu sanılan Kırmızı Ginseng kökleri bulunmuştur. 
  Kirli çevre koşulları ve suni gübrelemeye karşı hassas olan bu mucize bitki kimyasal maddelerle ( gübre veya ilaç ) temas ettiğinde bozulup çürümektedir.
  Yılların geçmesiyle Kırmızı Ginseng büyüyüp olgunlaşırken bulunduğu toprağın bütün faydalı unsurlarını da emmektedir. Böylece tabiatta toprak içinde erimiş halde bulunan mineral, vitamin gibi tüm organik ve inorganik maddeleri bünyesine almaktadır. Bu nedenle Kırmızı Ginseng yetiştirilen topraklar uzun süre ekilmeyecek şekilde fakirleşmektedir.
  Ginseng Kore, Çin, Japonya, Kuzey Amerika ve Sibirya'da yetişir. Bu türlerin herbirinin ayrı ayrı botanik isimleri vardır. Kore Ginsengine ise "Korean Red Ginseng" ve "Panax Ginseng" adları verilerek diğerlerinden ayrılmıştır. Kore'nin iklimi ve toprağı ginsengin yetişmesi için en uygun olanıdır. Kore Kırmızı Ginsengi iyi imalat standartları (G.M.P) ile üretilir ve devletin sıkı kontrolleri ile muhafaza edilir. Ayrıca Kore Ginsengi daha fazla saponin içerir. Tüm bu vasıflarından dolayı Hong Kong'taki ana pazarda diğer ginsenglerden 5-10 kat daha pahalıya satılır ve yaklaşık 50 ülkeye ihraç edilir
Kore Hükümeti izniyle ekimi yapılan topraklarda zamanı gelince sökülen kökler işlenecek fabrikalara getirilirler. Sıkı bir kontrolden geçirilen köklerin en iyi kalitede olanları seçilir. Seçilen bu kökler yıkanır, özel bir yöntemle işlenip, kurutulurlar. Bu işlemler sonucu Kırmızı Ginseng köklerinin renkleri koyu kırmızı bir renk alır ve faydalı etkileri daha da fazlalaşarak yararlanılacak hale gelir. Naturel şartlar bozulmadan uygulanan bu süper imalat teknolojisi sayesinde Kore'nin Kırmızı Ginsengi, "Ginsenglerin Kralı" adıyla anılmaktadır. İmalatları boyunca sürekli kalite-kontrolları yapılan kökler steril şartlarda işlenip paketlendikten sonra, çay, tablet, toz, kapsül, extract, vital, tonik ve bunun gibi çok  değişik preparatlar halinde dünya pazarında satışa sunulurlar. Böylece Uzakdoğu'nun gizemiyle birlikte gelen bu nadide bitkinin kökleri, şifa ve yepyeni bir yaşam gücü sunmak üzere hazır beklemektedir.


DÜNYADA KIRMIZI PANAX GİNSENG'İN KULLANILMASI   :

 

Halen A.B.D.'de kaybettiği sağlığını yeniden kazanmak isteyen 6 milyon kişi Kırmızı Ginsengi kullanmaktadır. Japonya Sağlık Bakanlığı'nın sayesinde Japonya'nın 7000 hastanesinde yüzbinlerce hastaya uygulanmak üzere değişik Kırmızı Ginseng preparatları verilmektedir. İsviçre ve Almanya'da verimi arttırmak için birçok fabrika işçilerine çay saatlerinde Kırmızı Ginseng ürünleri sunmaktadır.


DÜNYA BiLiMADAMLARI VE KIRMIZI PANAX GİNSENG   :

 

Kırmızı Ginseng yaklaşık 2000 yıldan beri Uzakdoğu'da yüksek şifalar için kullanılmakta ve etkileri hakkında ilk rapor Çinli bir pratisyen hekim olan TAO-HUNG-CHİNG tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca Kırmızı Ginseng hakkında 3 büyük uluslararası sempozyum yapılmış ve dünyanın dört bir tarafından gelen doktor, araştırmacı ve bilimadamları Kırmızı Ginseng ile ilgili araştırma sonuçlarını sunmuşlardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 
Araştırmacı Ülke Konu Etkileri
Dr.Igarashi Japonya Karaciğer rejenerasyonu
Karaciğer metabolizması
*rejenerasyonu arttırıyor
*RNA,DNA ve protein sentezini hızlandırır
Dr.M.Kimura Japonya Diabet *kanın glikoz seviyesini düşürür
*hipoglisemik etkisi vardır
Dr.H.Okuda Japonya İnsülin bileşenleri *insülin benzeri bileşenler içerir
Dr.V.K.Singh Hindistan İnterferon üretimi *interferon üretimini arttırır
*viral enfeksiyonlara karşı korur
Dr.I.Murata Japonya Kanser hastaları üzerindeki etkisi *kansere karşı direnci arttırır
*kanserin yayılmasını önler
Dr.H.Saito Japonya Antifatik *beyaz kas glikojeninin kullanımını durdurur
Dr.E.V.Avaikan A.B.D. Antifatik *antifatik etki gösterir
*laktik asit üretimini durdurur
Dr.K.Takagi Japonya Kan basıncı *kan basıncını düzenler
Dr.N.Yonezawa Japonya Radyasyon yaralanması *radyasyon yaralanmasını tedavi eder
Dr.S.J.Fulder İngiltere İleri yaş halsizliği *halsizliği engeller
*ilaç kullanımına tercih edilir
Dr.W.Petkov Bulgaristan Farmako dinamik etki *fiziki ve ruhi çalışma kapasitesini arttırır
Dr.Y.Yamamura Japonya Spermatogenez *spermatogenezi uyarıcı etkisi vardır
Dr.S.K.F.Chong İngiltere Anti-inflamatori özellikleri *hidrokortizonu uyararak iltihaplara engel olur
Dr.T.K.Yun Kore Kansere karşı etkisi *kanser tümörlerini durdurur
*doğal hücreleri aktive eder
Dr.Brekhman Rusya Stres üzerinde etkisi *mental aktiviteyi arttırır
*strese karşı organizmayı korur
Dr.K.Karzel Almanya Kan basıncı *kan basıncını düzenler
Dr.Yun ve Dr.Choi 95 Temmuz'unda Kanser Araştırma Merkezi'nde yaptıkları çalışmaların sonuçlarını açıkladılar
Bu çalışmada Kore Kanser Merkezi'nde yapılan durum-kontrol çalışmasının datalarına dayanılarak ortaya çıkarılan çeşitli kanser risklerinin ginseng kullanımı ile olan bağlantısını ortaya koyuyor. Ginseng kullanıcılarında kanser oranı yaklaşık %50 oranında kullanmayanlara oranla düşüyor. Yine çalışmalara göre, ginseng türlerine bağlı olarak en büyük faydayı Kore Kırmızı Ginseng'inin verdiği görüldü.
Kırmızı Ginseng kullanım süresi ve sıklığının artması ile kanser riski azalıyor. Kanser türlerine göre: %27 dudak, ağız boşluğu ve yutak kanseri; %20 yemek borusu; %36 mide kanseri; %42 colorectal kanser; %48 karaciğer kanseri; %22 pankreas kanseri; %18 gırtlak (larenjit) kanseri; %55 akciğer kanseri; %15 ovaryum kanseri olarak görülmüştür. Bununla beraber göğüs, rahim boynu, tiroid bezi ve idrar yolu kanserlerinde ginsengin tek başına kullanılması sonuçları değiştirmezken, Akciğer, ağız boşluğu, dudak, yutak ve karaciğer kanserlerinde; ginseng kullanmayanlara oranla azalmalar kaydetmiştir.

Taik-Koo Yun ve Soo-Yong Choi
Kanser Patoloji ve Epidermoloji Laboratuvarları. Kore Kanser Merkezi

Kaynak: Cancer Epidemiology, Biomarkers&Prevention, Sayı:4, Sahife:401-408, Haziran, 1995, Amerikan Kanser Araştırma Birliği Yayınları
KIRMIZI PANAX GİNSENG SAPONİNLERİNİN ÇEŞİTLİ FARMOKOLOJİK AKTİVİTELERİ:
 
Kore kırmızı ginsengindeki saponinlerin aşağıdaki farmakolojik özellikleri vardır.
 


SAPONİN

 

Oleanolik asit

 

Ginsenoside Ro

    İltihap kurutucu, Detaksifikasyon Anti-trombin, Kan pıhtılaşmasını engelleyici, Anti-hebatit, Makrofajin aktivisyonu
     
      Ginsenoside Ra1-3      
 
      Ginsenoside Rb1     CNS'i önleyici, Uyku verici, Analjezik, Ataraktik, Antifebrik, Serum protein sentezi yapımını uyarıcı, Nötral lipit azalmasını önleyici etkisi, Nötral lipit sentezi yapımını uyarıcı (insülin benzeri fonksiyon), Kolesterol biosentezi yapımını uyarıcı, Plazmin aktivisyonu, RNA sentezi yapımını uyarıcı, Adrenal kortex hormonunun salgılanmasını uyarıcı
   
 

Panaxadial

  Ginsenoside Rb2     CNS'i önleyici, DNA ve RNA sentezi yapımını uyarıcı, Plazmin aktivasyonu, Adrenakortikotrofik hormon salgılamasını uyarıcı, Anti-diabetik
     
      Ginsenoside Rb3      
 
      Ginsenoside Rc     CNS'i önleyici, RNA sentezi yapımını uyarıcı, Serum protein sentezi yapımını uyarıcı, Plazmin aktivasyonu, Adrenakortikotrofik hormon salgılanmasını uyarıcı
   
      Ginsenoside Rd     Adrenakortikal hormon salgılanmasını uyarıcı
   
      Ginsenoside Re     CNS'i önleyici, DNA ve RNA sentezi yapımını uyarıcı, Plazmin aktivasyonu, Adrenakortikotrofik hormon salgılanmasını uyarıcı
   
 

Panaxatriol

  Ginsenoside Rf     Beyin sinir hücreleri sebebiyle oluşan ağrının dindirilmesi
   
    Ginsenoside Rg1     CNS'in uyarımı, Yorgunluk giderici, Hafıza ve öğrenme kabiliyetinde gelişme, DNA ve RNA sentezi yapımını uyarıcı
   
      Ginsenoside Rg2     Anti-platelet, Plazmin aktivasyonu
   

SAPONİN

   

Panaxadiol

 

Ginsenoside Rh2

  Kanser hücresi büyümesini engelleyici, Anti-tümör
       
     

20(S)Ginsenoside Rg3

  Kanser hücresi yayılmasını engelleyici
       
   

Panaxatriol

 

20(S)Ginsenoside Rg3

   
         
     

Ginsenoside Rh4

   
         


KORE KIRMIZI PANAX GİNSENG'İN FAYDALARI   :
 

SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ FAYDALARI
- Merkezi sinir sistemini etkileyerek beyin aktivesini arttırır
- Hafıza zayıflığını, dalgınlığı, düşünce ve konsantrasyon güçlüklerini önler
- Bitkinlik, yorgunluk, uykusuzluk ve huzursuzluk hallerini düzenler
- Vücudu canlandırıp zindelik verir
- Zihni ve akli fonksiyonları geliştirir, sinir bozuklukları ve depresyonlara karşı korur
- Organizmanın doğal savunma mekanizmasını ve dayanıklılığını arttırır
- Genel fiziksel ve zihinsel iktidar ve kabiliyetleri arttırır
- İstemlerimiz dışında çalışan sinir sisteminin salgılarını düzenleyip dengeli bir şekilde işlenmesini sağlar
- Alkol ve diğer uyuşturucalara karşı merkezi sinir sistemini korur
- Özellikle yaşlı kişilerde sık rastlanan ruhsal ve psikolojik çöküntüleri giderir
- Modern şehir hayatının her yaştaki insana verdiği stres ve sinir gerilimlerinde dayanıklılığı arttırır
- Yaşlanmayla ortaya çıkan halsizlik, kuvvetsizlik ve güçsüzlüğü önler
- Gençlik ve zindeliği koruyarak, sağlıklı, uzun bir hayat sürmeyi sağlar 
- Yaşlanmayla birlikte gelen beyin hücrelerinin yitimini en aza indirir ve buna bağlı olarak hatırlama ve öğrenme yeteneğini arttırır
- Sinirsel bulantı ve öğürmeleri önler

KARDIO VASKÜLER ( KALP-DAMAR ) SİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
- Kalp ve damar sistemi üzerinde regülatör ( düzenleyici ) görev yapar
- Kalp kasının kasılabilme kuvvet ve yeteneğini arttırır
- Kalp damarlarını kuvvetlendirir, kalp atım hızını ve volümünü ayarlar
- Arterioscleros ( Damar sertliği ) ve kan basıncı düzensizliklerini  önler ( Hiper ve hipo tansiyonu düzenler )
- Kişisel özelliklere bağlı olarak yüksek kan basıncını (Hipertansiyon) düşürür
- Düşük olan kan basıncı (Hipotansiyon) güçlendirici tonik ve kan yapıcı özellikleriyle regüle ederek yükseltir
- Düzenli bir si dolaşım sağlayarak anevrizma (atardamar duvarlarında şişkinlik), varis (toplardamarlarda kan birikmesi), hemeroid (basur) ve diğer dolaşım sistemi hastalıklarını önlemede yardımcı olur

ENDOKRİN SİSTEM ÜZERİNDE ETKİLERİ ( İÇ SALGI BEZLERİ )
- İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını düzeltip bunlara bağlı hastalıkların tedavisinde yardımcı olur
- Kendiside insülin gibi görev yaparak diabetli (kan şekeri yüksek) hastaların kanında glikoz düzeyini normal sınırlarda tutar
- Diabete bağlı komplikasyonların oluşmamasına ve oluşanlarında giderilmesinde yardımcı olur
- Karaciğer üzerine etki ederek karbonhidrat metabolizmasını düzenler
- Dalak ve diğer kan yapıcı organlar üzerine etki ederek kırmızı kan hücrelerinin yapılmasına yardımcı olur
- Anemi (kansızlık) ve buna bağlı şikayetlerine şifa verir
- Organizmada protein sentezini uyarır
- Karaciğer fonksiyonlarını düzelterek, karaciğer yetmezliklerine şifa verir
- Ter, idrar, süt ve diğer salgıların atılımını arttırır
- Böbrek yetmezliklerinde iyileştirici etkisi vardır
- Diüretik (İdrar fazlalalaştırıcı) etkisi ile böbreklerde fazla su atılımını sağlar ve idrardaki asit miktarını normale düşürür
- Adrenal kordeksine (böbrek üstü bezi) etki ederek kortizo ve epinefrin benzeri bir salgı ile organizmanın savunma mekanizmasını kuvvetlendirir
- Kandaki kolesterol (iç yağ) oranını düşürür, dolaşım sistemini düzenler
- Organizmada hormon salgılanımını düzenler
- Erkek ve kadında cinsel soğukluğu önler, doğurganlığı arttırır, gençlik ve zindelik verir
- Kan tablosundaki bozuklukları düzeltici etkisi vardır. İç ve dış kanamaların durdurulmasına yardımcı olur

DİĞER SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
- Gastro-İntestinal sistem (mide-barsak sistemi) üzerinde de regülatör görevleri (düzenleyici) vardır
- Mide salgılarını düzenleyip, hazımsızlığı giderir, iştah açar
- İshal, kabızlık, mide ve barsak iltihapları gibi sindirim sistemi hastalıklarına şifa verir
- Zehirlenme ve iltihaplanmada toksinleri etkisiz kılar
- Dermatozlarda (deri iltihaplanmaları) ve diğer deri hastalıklarında başarılı sonuçlar verir
- Sivilce ve çıbanları geçme ve çıkmamasına yardımcı olur
- Özellikle yaşlılarda geç iyileşen yara ve iltihapların çabuk iyileşmesini sağlar
- Doğum sonrası kadınların bakımında ve hastalıkların iyileşme dönemlerindeki halsizliklerin çabuk geçmesini sağlar
- Ağır fiziki çalışmalar (sporcular, ağır işçiler vb.) ve uzun süreli zihinsel çalışmalar sonucu görülen zayıflık, takaatsizlik ve isteksizliği giderir
- Humma hastalığına karşı vücudun direncini arttırır
- Bronşit, astım ve alerjide başarılı sonuçlar verir, organizmayı zararlı dış etkilerden korur
- Tüberkülozun tedavisi sırasında ve sonrasında güçlendirici olarak yardımı dokunur
- Geçmişte cüzzam ve çiçek hastalığının tedavisinde bile yaygın bir şekilde kullanıldığı bildirilmektedir
- Uzay çalışmaları sırasında astronotlara, protein gereksinimlerini karşılamaları, dirençlerinin kırılmaması ve radyasyona karşı korunabilmeleri için bol miktarda Kırmızı Ginseng ürünleri verilmektedir
- Sporcuların fiziksel etkinliklerini gerektiği yer ve zamanda kullanabilmeleri için müsabakalardan önce ve sonra Kırmızı Ginseng kürü yapmaları tavsiye edilmektedir
- Gelişim bozukluğu gösteren çocuklara ve ameliyat sonrası hastalara, hücre ve doku yenileyici özelliği nedeniyle verilmesi yararlıdır
- Gut ve Romatizma hastalıklarında şifa verir, dolaşım yetersizliğinin neden olduğu el ve ayak şişmelerinin, sinirsel bulantı, arthritis, çiçek hastalığı, ülser, doğum sonrası zayıflıklarında şifa verici etkisi vardır

 


ORJİNAL KORE KIRMIZI PANAX GİNSENG TABLET

 

 

Liste Fiyatı : 294,00 TL
Kısa süre için özel indirimli fiyat : 229,23 TL

Hakiki Kore Resmi Tekel İdaresi üretimi  (Ekonomik boy)

Korean Red Ginseng 200 Tablet

Manufactured by KOREA CORP. REPUBLIC OF KOREA

T.C.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Onaylı

Kredi kartı ile almak için TIKLAYINIZ

 
 


EN ÖNEMLİ UNSUR KORE KIRMIZI PANAX GİNSENG'İN HAKİKİ OLMASI
 


KIRMIZI GİNSENG'İN VERMİŞ OLDUĞU FAYDALAR TÜM DÜNYADA, DÜNYA BİLİMADAMLARI TARAFINDAN KANITLANMIŞTIR. EN ÖNEMLİ UNSUR İSE; GİNSENG'İN GERÇEK FAYDALARINI VEREBİLMESİ İÇİN HAKİKİ KORE KIRMIZI PANAX GİNSENG'İ OLMASIDIR.  NURBAL ŞİFA MERKEZİ’MİZDE GÜNEY KORE RESMİ TEKEL İDARESİ'NİN ÜRETİMİNİ YAPTIĞI HAKİKİ "KOREAN RED PANAX GİNSENG" ÜRÜNLERİNİN  PREPERATLARI SATILMAKTADIR
 

 

Yorumlar

 
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır